SZEREZZ

AKKREDITÁLT DIPLOMÁT

ONLINE!

Tisztelt Érdeklődő!
Kedves Leendő Hallgató!

Napjainkban talán az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy tőlünk folyamatos tanulást, továbbtanulást, önképzést követel meg ahhoz, hogy nagyobb eséllyel tudjunk eligazodni az álláspiacon. Mindenkit más-más indokok vezetnek ahhoz, hogy különböző tanfolyamokra, oktatási intézményekhez, képzésekre jelentkezzen, azonban egy biztos: Az oktatási szférának is tudnia kell igazodni a hallgatók életritmusához, tehát a felmerülő igényekhez. Ne feledjük, hogy számos esetben egy jelentkező már egy vagy több munkahely, család vagy egyéb kötelezettségek mellett dönt úgy, hogy továbbképzi magát. A mindennapok során tapasztalható nemzetközi válsághelyzet is rámutat arra, milyen fontos tényező egy oktatási intézmény részéről a rugalmasság, a hallgatóbarát ügyintézés, a teljesíthető elvárások világos megfogalmazása. Saját személyemre nézve 6 éves koromtól kezdve folyamatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkeztem, immáron másfél évtizede vagyok különböző felsőoktatási intézmények hallgatója, útban az 5. diplomám felé elmondhatom, életem fontos elemét jelenti a tanulás. Ebből kifolyólag tisztában vagyok a hallgatói oldalon jelentkező kihívásokkal, nehézségekkel. Mindezek alapján őszinte meggyőződéssel tudom ajánlani az Önök számára a Collegium Humanum- Warsaw Management University, azaz a Varsói Menedzsment Egyetem akkreditált, lengyel felsőoktatási intézmény képzéseit. Az intézmény a magyarországi hallgatók számára Management, azaz Menedzsment szakon, annak 13 választható szakirányán kínálja Ba/Bsc és Ma/Msc fokozatú képzéseit. Ha valamilyen oknál fogva az idei felsőoktatási jelentkezésről lemaradt, vagy mindig is vágya volt, hogy diplomás emberként tudjon érvényesülni, de félt belevágni a tanulásba, ne habozzon! Jelezze felénk továbbtanulási szándékát e-mailben, vagy a weboldalon található űrlap kitöltésével és váljon egyetemi polgárrá mihamarabb! A képzés a lengyel jogszabályok szerint ISIC- nemzetközi diákigazolvány igénylésére jogosít, a felvétel feltétele Ba/Bsc fokozat esetén – eredménytől független – nem emelt szintű érettségi bizonyítvány, Ma/Msc képzésen bármilyen, régi rendszer szerint abszolvált főiskolai/egyetemi diploma vagy jelenlegi Bologna-rendszerben megszerzett Ba/Bsc diploma megléte. További információkért forduljanak hozzám vagy munkatársaimhoz bizalommal a megadott elérhetőségeinken!

Dr. Nagy Sándor

Egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Sándor

Üzleti pszichológia és coaching szakirány

A tanulmányi program célja, hogy fejlessze a hallgatók készségeit a coaching eszközeinek személyes és szakmai használatában. A program olyan oktatást biztosít, amely lehetővé teszi a coaching-folyamatok bevezetését a vállalaton belül. A coaching eszközök és technikák egyre fontosabb tényezővé válnak, amelyek befolyásolják a kisebb vagy nagyobb csapatokat irányító emberek, szakemberek, valamint a szervezet minden szintjén dolgozó alkalmazottak hatékonyságát.

Adatvédelmi és adatelemző szakirány

Ez a tanulmányi program nemcsak a társadalomtudományok, a kommunikáció és a személyközi kapcsolatok területén, hanem az informatika, az adatelemzés és a kódolás területén is kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat. E specializáció hallgatói elméleti ismereteket szereznek a statisztikai elemzés és a gépi tanulási algoritmusok területén. Olyan eszközökkel és technológiákkal ismerkednek meg, amelyek a Big Data területén a tudás pilléreit alkotják. A hallgatók megismerkednek a programozási könyvtárak és a tudósok közötti együttműködést megkönnyítő eszközök használatával is.

Nemzetközi üzleti kommunikáció, diplomácia és tárgyalástechnikai szakirány

A diplomácia és nemzetközi kommunikáció szakirány azoknak az embereknek szól, akik a diplomáciai ágazatban szeretnének dolgozni a diplomácia általános és széles körben elfogadott normáinak megfelelően; akik szeretnének hozzájárulni a diplomáciai kapcsolatokról alkotott helyes kép kialakításához és sikeres külföldi látogatások szervezéséhez. A diplomások olyan ismereteket szereznek, amelyek olyan szempontokat érintenek, mint a diplomácia története, a diplomáciai protokollok szabályai, a személyek nemzetközi mozgásának fő elvei, valamint a diplomáciai és konzuli jog.

Emberi Erőforrás/HR szakirány

Ez a szakterület arra készíti fel a diplomásokat, hogy vezető szerepet töltsenek be a szervezésben és az olyan folyamatok hatékony végrehajtásában, mint a munkavállalók toborzása, a munkára való motiválás, az emberekkel való gazdálkodás, valamint a tehetségek felkutatása és fejlesztése. A humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket szereznek egy integrált, a személyes fejlődésre és a vállalati sikerre összpontosító alkalmazotti csapat irányításához.

PR, Brand és Közösségi Média reklám szakirány

Ez a szakirány felkészíti a diplomásokat a márka bevezetésével, létrehozásával és koordinálásával, valamint a stratégia kidolgozásával és a termék- vagy szolgáltatástervezéssel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Az üzleti gyakorlatot és a marketing alapelveit egyaránt lefedi, és olyan készségekkel és ismeretekkel látja el a hallgatókat, amelyek segítségével a marketing területén szakemberré válhatnak.

Nemzetközi üzleti kereskedelmi szakirány

A nemzetközi üzleti és marketing szakirány a különböző országokból és kultúrákból érkező ügyfelek megismerésére és megértésére összpontosít. Az e szakirányon végzettek elsajátítják a szükséges kompetenciákat ahhoz, hogy a nemzetközi üzleti életben vezetői pozíciót töltsenek be. A specializáció elvégzése után a végzettek képesek a nemzetközi piac különböző környezeti feltételei között tevékenykedni. A szak a nemzetközi üzleti menedzsment, a stratégiai menedzsment, az üzletszervezés, az ügyfélkapcsolat-menedzsment, valamint a marketing és az értékesítés területéről származó ismeretek elsajátítására készít fel.

Internet marketing szakirány

Az internetes marketing jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a marketing területén. Ehhez társul az e-kereskedelem hasonlóan dinamikus fejlődése. E tanulmányi program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az internet marketingtevékenységeken keresztüli gyakorlati alkalmazására az online piac alapelveinek elemzésével és különböző e-kereskedelmi projektek hatékony megvalósításával a különböző üzleti területeken. A hallgatók megismerkednek a marketing virtualizáció kérdésével stratégiai dimenzióban, valamint a vállalkozások versenyének és fenntartható versenyelőnyének különböző folyamataival.

Üzleti vezetéselméleti szakirány

A tanulmányi program végzősei a vezetés pszichodinamikus megközelítésének ismereteit sajátítják el, amely eltér a klasszikus, személyiségen, kompetencián és stíluson alapuló elméletektől. A program elemzi a transzformációs vezetés elméleteit, amelyek a motivációs intézkedések felvállalására összpontosítanak, ezáltal lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy túllépjenek saját korlátaikon. A program foglalkozik a vezetés és a vállalati társadalmi felelősségvállalás bizonyos etikai kérdéseivel, mint a vezető erkölcsi döntéseinek következményeivel.

Turizmus, vendéglátás szakirány

Ez a szakirány megismerteti a hallgatókat az erős versenykörülmények között működő turisztikai, szállodai és vendéglátóipari vállalkozások szervezésének és vezetésének aktuális trendjeivel. A végzettek gyakorlati készségeket szereznek az üzleti tervek kidolgozása, a reklámkampány-projektek, a marketingkutatás és a PR területén. Elsajátítják továbbá a hatékony tárgyalási technikákat, és megismerkednek a stratégiai menedzsmenttel a pénzügyek és a szolgáltatások minősége terén.

Kis-és középvállalkozások szakértő szakirány

E szakirány keretében a hallgatók megismerik a kis- és középvállalkozások működésének sajátosságait, és elsajátítják a gazdasági sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. A kurzus felkészíti a hallgatókat olyan ismeretek elsajátítására, mint az arculatmenedzsment, a promóciós stratégiák, a marketingkommunikáció, valamint a kisvállalkozások működése az Európai Unióban. A menedzsmenttudományok területén releváns alapkészségek mellett a hallgatók a kreatív problémamegoldás területén is ismereteket szereznek. Emellett elemezni fogják a vállalati értékmenedzsment fogalmait, és képesek lesznek a modern finanszírozási módszerek alkalmazására és hatékonyságuk értékelésére.

Marketing szakirány

Ez a szakterület a marketingfejlesztés és -stratégia területén végzett munkára készíti fel a diplomásokat olyan területeken, mint a különböző vállalkozások és más intézmények hatékony marketingtevékenységének megszervezése és lebonyolítása a változó piacon belül.

Marketing és sales szakirány

A tanulmányi program középpontjában a fogyasztói piaci magatartás, valamint a szolgáltatások és a kereskedelem marketingjével, az internetes reklámmal, a reklám- és promóciós kampányok tervezésével, a különböző dimenziókban történő piacelemzéssel, a marketing- és versenystratégiák végrehajtásával, valamint a reklám pszichoszociális aspektusaival kapcsolatos kérdések állnak. A végzettek olyan képzést szereznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy egy vállalat, intézmény és szervezet marketingtevékenységével kapcsolatos munkát vállaljanak. Az üzleti kommunikációban hasznos ismereteket és készségeket sajátítanak el, különösen az értékesítési menedzsment területén, így képesek lesznek a vezetési és marketingproblémák megoldása, valamint az emberi erőforrások kezelése terén intézkedéseket hozni.

Szállítmányozási és logisztikai szakirány

Ez a szakterület a nyersanyagok és késztermékek gazdaságilag hatékony áramlásának, valamint az ügyfelekkel való megfelelő kommunikációnak a tervezésére, végrehajtására és ellenőrzésére készít fel. A logisztikai szakemberek raktárkezeléssel, ellátási menedzsmenttel, gyártástervezéssel, valamint szállítással és kommunikációval foglalkoznak.

Collegium Humanum magyar nyelvű képzéseinek előnyei

Miért válassz minket?

A felsorolt szakirányok MA/Msc képzésben is elérhetőek. A BA/Bsc képzésre jelentkezés feltétele bármilyen eredményű, nem emelt szintű érettségi bizonyítvány megléte, az MA/Msc képzésre jelentkezés feltétele bármilyen eredményű, és szakirányú alap főiskolai vagy egyetemi, BA vagy Bsc fokozatú diploma megléte.

A tandíj mértéke éves szinten:

735€ / félév

amely külön kérelemre kettő kamatmentes részletben is fizethető. A honosítási és jelentkezési eljárás költsége egyszeri 50€, amely magában foglalja a szlovákiai közjegyzői hitelesítés díját is, és amely ügyintézést teljes mértékben az egyetem Tanulmányi Osztályának munkatársai végeznek el e jelentkező helyett. A képzés eredményes elvégzésének és a diploma átvételének a hatályos lengyel törvények alapján nem előfeltétele nyelvvizsga bizonyítvány megléte. A képzés teljes mértékben magyar nyelven zajlik, 90%-ban online módon, az Európa-szerte a COVID-19 járvány okán bevezetett védelmi intézkedéseknek megfelelően

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. SZEPTEMBER 15.

Rólunk mondták

Mindig is szerettem volna lediplomázni, de fiatalabb koromban sajnos nem volt rá lehetőségem. Később pedig munka és gyermek mellett féltem elkezdeni. Nagyon örülök, hogy végül vettem a bátorságot és jelentkeztem ide. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Krisztina
37, Szolnok
Elsősorban azért jelentkeztem ide, hogy legyen lehetőségem később előrelépni a munkahelyemen. Sajnos elszoktam már a tanulástól, és vannak nehezebb tananyagok. De az mindenképp nagy segítség, hogy online hallgathatom az előadásokat. Remélem a második évet is sikerrel fogom tudni zárni.
Roland
41, Győr

JELENTKEZÉS

Ezen űrlap kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár és nem számít hivatalos jelentkezésnek.
Kitöltése után oktatóink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot és tájékoztatnak a részletekről.

    +36 (30) 567 1845